གྲངས་བགྲང་བ།

སློབ་ཁྲིད་དང་པོ། གྲངས་ཆུང་བགྲང་བ། ཕབ་ལེན།

སློབ་ཁྲིད་གཉིས་པ། གོ་རིམ་ལྟར་བགྲང་བ། ཕབ་ལེན།

སློབ་ཁྲིད་གསུམ་པ།  གྲངས་ཀྱི་རིའུ་མིག ཕབ་ལེན།

སློབ་ཁྲིད་བཞི་པ། གྲངས་བཀླགས་ནས་སྟོང་ཆ་སྐོང་བ། ཕབ་ལེན།

སློབ་ཚན་ལྔ་པ། དངོས་པོ་བགྲང་བ། ཕབ་ལེན།

 

ཆོག་མཆན་མེད་པར་བརྒྱུད་བསྐུར་བྱས་མི་ཆོག » གྲངས་བགྲང་བ།
མཉམ་སྤྱོད།:
ཡག་པོ་འདུག(17) གསོལ་རས་གནང་བ།

དཔྱད་མཆན།སྐུབ་སྟེགས་ཟིན་པ།

  • མིང་། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
  • ཡིག་སྒམ། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
  • དྲ་ཚིགས།

རྩོམ་ཡིག་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ན་གསོལ་རས་ཤིག་གནང་རོགས།

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏