ངེད་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་པར་རིས་འགའ།

གཤམ་གྱི་པར་རིས་གནན་ནས་གཟིགས་རོགས།མཉམ་སྤྱོད།:
ཡག་པོ་འདུག(8) གསོལ་རས་གནང་བ།

དཔྱད་མཆན།སྐུབ་སྟེགས་ཟིན་པ།

  • མིང་། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
  • ཡིག་སྒམ། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
  • དྲ་ཚིགས།

རྩོམ་ཡིག་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ན་གསོལ་རས་ཤིག་གནང་རོགས།

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏