མདུན་དུ་ 25 རེ་མཆོང་ནས་གྲངས་བགྲང་བ།

ཁྱེད་ཀྱིས་མདུན་དུ་ 25 རེ་མཆོང་ནས་གྲངས་བགྲང་དང་། གྲངས་བགྲང་གིན་སྟོང་ཆ་ཁ་སྐོང་དང་།

Thanks mathisfun!

༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་བ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན།

བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རྩིས་རིག་ཚན་ཁག།

ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།

ཆོག་མཆན་མེད་པར་བརྒྱུད་བསྐུར་བྱས་མི་ཆོག » མདུན་དུ་ 25 རེ་མཆོང་ནས་གྲངས་བགྲང་བ།
མཉམ་སྤྱོད།:
ཡག་པོ་འདུག(0) གསོལ་རས་གནང་བ།

དཔྱད་མཆན།སྐུབ་སྟེགས་ཟིན་པ།

  • མིང་། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
  • ཡིག་སྒམ། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
  • དྲ་ཚིགས།

རྩོམ་ཡིག་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ན་གསོལ་རས་ཤིག་གནང་རོགས།

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏