གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཟུར་འཇལ་དགོས་སམ།

ཆོག་མཆན་མེད་པར་བརྒྱུད་བསྐུར་བྱས་མི་ཆོག » གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཟུར་འཇལ་དགོས་སམ།
མཉམ་སྤྱོད།:
ཡག་པོ་འདུག(3) གསོལ་རས་གནང་བ།

དཔྱད་མཆན།2

 • མིང་། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
 • ཡིག་སྒམ། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
 • དྲ་ཚིགས།
 1. #1
  འདི་ནི་ཟུར་གྱི་འཇལ་བྱེད་གསར་རྟོགས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལེགས་པོ་ཞིག་རེད་འདུག
  ཨོ་ལོ།2015-02-24 6:04:46ལན་འདེབས།
  • ལགས་སོ། བཀའ་དྲིན་ཆེ།

   རྩིས་རིག་ཤེས་བྱའི་སྡོང་པོ་ལགས།2015-02-24 6:10:02ལན་འདེབས།

རྩོམ་ཡིག་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ན་གསོལ་རས་ཤིག་གནང་རོགས།

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏