གསེར་བགོ་གཅོད་གྲངས་དང་དེའི་མཛེས་དཔྱོད་རིག་པའི་རིན་ཐང་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།

འདི་ནས་གཟིགས། pdf

༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་བ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན།

བོད་སྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རྩིས་རིག་ཚན་ཁག།

སྐྱིད་ལུས།

ཆོག་མཆན་མེད་པར་བརྒྱུད་བསྐུར་བྱས་མི་ཆོག » གསེར་བགོ་གཅོད་གྲངས་དང་དེའི་མཛེས་དཔྱོད་རིག་པའི་རིན་ཐང་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།
མཉམ་སྤྱོད།:
ཡག་པོ་འདུག(0) གསོལ་རས་གནང་བ།

དཔྱད་མཆན།སྐུབ་སྟེགས་ཟིན་པ།

  • མིང་། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
  • ཡིག་སྒམ། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
  • དྲ་ཚིགས།

རྩོམ་ཡིག་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ན་གསོལ་རས་ཤིག་གནང་རོགས།

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏